Tag - آزمایش استارت پراید

راهنمای تصویری باز کردن، بستن و تعمیر استارت پراید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودروی پراید ، این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن، بستن و تعمیر استارت پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه پیاده و سوار کردن و همچنین عیب یابی و رفع عیب سیستم استارت خودروی پراید [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp