Tag - آشنایی با قارچ

اصول پرورش قارچ دکمه ای

قارچ ها بر خلاف گیاهان سبز نمی توانند مواد غذایی مورد نیاز خود را تامین کنند به همین جهت به صورت انگل روی بقایای گیاهان و موجودات دیگر زندگی می کنند. قارچ ها دارای اندام های رویشی به نام میسیلیوم ( شبیه ریشه ) هستند.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp