Tag - آفتامات خودرو

آشنایی با آفتامات چراغ های بزرگ و اتوماتیک راهنمای خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار با آفتامات مورد استفاده در چراغ های بزرگ خودرو های سواری و آزمایش اتوماتیک راهنما با هم همراه می شویم تا با نحوه عملکرد و ویژگی های آن ها در خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp