Tag - آموزش باز کردن یاتاقان

راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ خودرو

از سری مقالات اطلاعات پایه بخش خودرو این بار با راهنمای تصویری باز و بستن یاتاقان های ثابت میل لنگ با هم همراه می شویم تا با رنگ بندی یاتاقان، بستن یاتاقان، عیوب یاتاقان و ویژگی های خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر یاتاقان خودرو

از سری آموزش های تعمیر و نگهداری خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر یاتاقان خودرو با هم همراه می شویم تا با اصول باز کردن و بستن یاتاقان های متحرک و گژن پین و پیستون از سیلندر آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp