Tag - آموزش تعمیر موزر

راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر ماشین اصلاح برقی قابل شارژ ، با هم همراه می شویم تا با نحوه باز کردن قطعات و تعمیر این نوع ماشین اصلاح آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری روش باز کردن ماشین اصلاح برقی با مکانیزم لرزشی و تیغ ثابت و متحرک

از سری آموزش های بخش خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری روش باز کردن ماشین اصلاح برقی با مکانیزم لرزشی و تیغ ثابت و متحرک با هم همراه می شویم تا با نحوه تعمیر این نوع ماشین اصلاح آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp