Tag - آموزش تعمیر htc

راهنمای تصویری تعویض دوربین پشت موبایل HTC One Max

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض دوربین پشت موبایل اچ تی سی HTC One max با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض دوربین پشت گوشی اچ تی سی وان مکس آشنا [...]

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض سنسور اشعه مادون قرمز (IR Blast) موبایل اچ تی سی HTC One Max

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض مادون قرمز موبایل اچ تی سی HTC One max با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض مادون قرمز گوشی اچ تی سی وان مکس آشنا [...]

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض مادربورد موبایل اچ تی سی HTC One max

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض مادربورد موبایل اچ تی سی HTC One max با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض مادربورد گوشی اچ تی سی وان مکس آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض کارت حافظه موبایل اچ تی سی HTC Desire

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض کارت حافظه موبایل اچ تی سی HTC Desire با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض مموری کارت گوشی اچ تی سی دیزایر آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض موتور ویبراتور موبایل اچ تی سی HTC Desire

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض موتور ویبراتور موبایل اچ تی سی HTC Desire با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض موتور ویبره گوشی اچ تی سی دیزایر آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض اسپیکر موبایل اچ تی سی HTC Desire

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض اسپیکر موبایل اچ تی سی HTC Desire با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض بلندگوی گوشی اچ تی سی اچ تی سی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp