لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

Tag - آموزش صنوبرکاری

کتاب راهنمای صنوبرکاری از کاشت تا بهره برداری

کتاب راهنمای صنوبرکاری از کاشت تا بهره برداری

درآمد حاصل از صنوبرکاری قابل توجه است. به همین دلیل یک صنوبرکار می تواند با کاشت گونه های پرمحصول و با رعایت نکات فنی مندرج در این کتاب تولید و درآمد خود را تا دو برابر افزایش دهد.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp