Tag - آچار

آچار اسپود

آچار اسپود و یا بیلچه (Spud) نیز یک طرفش تخت و انتهای دیگرش میخ است. این نوع آچار امروزه با وجود آچار کلاغی خیلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این آچارها در اصل برای ردیف کردن پیچ‌ها با انتهای میخی و بستن آن ها با انتهای آچاری‌اش مورد استفاده قرار [...]

مشاهده ادامه...

آچار اسپوک

آچار اسپوک (Spoke) یک آچار دو سر تخت است. دسته‌ی آن در حال اصلاح است تا گرفتن آن با دست بهتر شود اما با این وجود، اندازه‌ی کوتاهی دارد. این دسته باید به اندازه‌ی کافی کوتاه باشد تا آچار بین دو پره‌ی چرخ جا بشود. این آچارها برای استفاده [...]

مشاهده ادامه...

آچار مهره

آچار مهره (Dumb-bell) یک آچار دو سر رینگی است. هم چنین به نام آچار استخوان سگ نیز مشهور است. اندازه‌ی حلقه‌ها در هر دو انتها متفاوت است. این ها نیز آچارهای ویژه‌ای هستند و به طور ویژه برای استفاده در دوچرخه‌ها طراحی شده‌اند. استفاده از این آچارها در محیط‌های [...]

مشاهده ادامه...

آچار کلاغی

آچار کلاغی (Plumber) نیز نوعی آچار فرانسه و شبیه آچار شلاقی و یا لوله گیر است. این آچار منحصراً برای اهداف لوله کشی به کار می‌رود. این آچارها برای بستن و یا باز کردن پیچ‌ها روی لوله‌های سیستم لوله کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. چون این آچارها قابل تنظیم [...]

مشاهده ادامه...

آچار چرخ

آچار چرخ (Lug)، چهار کاسه در چهار جهت خود دارد و دسته‌های آن بزرگ‌تر از دسته‌های آچار معمولی است. این آچارها آچارهای ویژه‌ای هستند و در صنعت خودرو به کار می‌روند. این آچار برای سفت کردن پیچ‌های روی چرخ ماشین و یا خودرو به کار می‌رود. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آچار لوله‌ آتش فشانی

آچار لوله‌ی آتش فشانی (Fire-hydrant) نوعی آچار دو سر رینگی است. حلقه‌ی آن به شکل پنج ضلعی است. دریچه‌ی روی لوله‌ی آتش فشانی نیز به شکل پنج ضلعی است. دریچه‌ها نمی‌توانند با هیچ نوع آچار دیگری باز شوند. اینها آچارهای ویژه‌ای هستند که برای هدفی خاص به کار می‌روند. [...]

مشاهده ادامه...

آچار شمع

این آچار نوعی آچار بکس و شبیه آچار جغجغه است. این آچار در هر دو انتهای خود دهانه دارد. آچار شمعی نیز یک آچار ویژه است. این آچارها فقط با شمع به کار می‌روند و به برداشتن و سوار کردن شمع خودرو که در حالت کلی خارج از دسترس [...]

مشاهده ادامه...

آچار طبلی

آچار طبلی (Drum key) نوعی آچار مربعی است. این آچار برای کوک کردن آلات موسیقی ضربی به کار می‌رود. آچار طبلی یک آچار ویژه است و نمی‌تواند برای اهداف دیگری به جز آن به کار رود. با سفت کردن میله‌ها و زه‌های آلات موسیقی با استفاده از این آچار، [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp