لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

Tag - اتو

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو بخار

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو بخار

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو بخار با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر اتو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...
آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو بخار

آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو بخار

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو بخار با هم همراه می شویم تا با اجزا و مدار الکتریکی اتو بخار آشنا شویم.

مشاهده ادامه...
معرفی انواع اتو بخار و کاربرد آن ها

معرفی انواع اتو بخار و کاربرد آن ها

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با معرفی انواع اتو بخار و کاربرد آن ها با هم همراه می شویم تا با مدل های مختلف اتو بخار و کاربرد آن ها آشنا شویم.

مشاهده ادامه...
آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو خشک

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو خشک

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر اتو خشک با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر اتو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...
آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو خشک

آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو خشک

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی اتو خشک با هم همراه می شویم تا با اجزا و مدار الکتریکی اتوی خشک آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp