Tag - اجزای سوپاپ

آشنایی با فنر سوپاپ، گاید، سیت سوپاپ، انواع و کاربرد آن ها

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو این بار با مطلب آشنایی با فنر سوپاپ، گاید، سیت سوپاپ، انواع و کاربرد آن ها با هم همراه می شویم تا ضمن شناخت کاربرد فنر سوپاپ، گاید، سیت سوپاپ با انواع آن ها نیز آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده دستگاه حرکتی سوپاپ در خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با اجزای تشکیل دهنده دستگاه حرکتی سوپاپ در خودرو با هم همراه می شویم تا با قطعات و نحوه فیلرگیری سوپاپ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp