Tag - اجزا

آشنایی با اجزای تشکیل دهنده دستگاه حرکتی سوپاپ در خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با اجزای تشکیل دهنده دستگاه حرکتی سوپاپ در خودرو با هم همراه می شویم تا با قطعات و نحوه فیلرگیری سوپاپ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

شناخت اجزای آبگرمکن برقی و مدار الکتریکی آن

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با شناخت اجزای آبگرمکن برقی و مدار الکتریکی آن با هم همراه می شویم تا با ساختمان و مدار الکتریکی آبگرمکن آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آشنایی با اجزای و مدار الکتریکی کتری برقی

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با اجزای و مدار الکتریکی کتری برقی با هم همراه می شویم تا با ساختمان و مدار الکتریکی کتری آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آشنایی با اجزا و مدار الکتریکی سماور برقی

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با ساختمان و مدار الکتریکی سماور برقی با هم همراه می شویم تا با اجزا و مدار الکتریکی سماور آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp