Tag - ازبین بردن انواع لکه

برطرف کردن لکه های مختلف روی فرش

که چای روی فرش، ابتدا اضافی چای را از روی فرش با قاشق جمع کرده سپس اسفنج را که در آب و پودر لباسشویی زده اید روی لکه بکشید سپس اسفنج دیگری را در آب نیمه گرم زده و به محل لکه بکشید و بعد با دستمال خشک، آن [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام