Tag - ازت

کاربرد کود های بیولوژیک ازته در زراعت برنج

کود بیولوژیک ازته حاوی باکتری های مفید خاکزی هستند که قادرند ازت ( نیتروژن ) موجود در هوا را تثبیت کنند. یافته های تحقیقاتی نشان داده شده است که این کود هامی توانند جایگزین حدود ۳۰ تا ۴۰ در هر ۱۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی ازته باشند. کاهش مصرف کود [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp