Tag - از بین بردن مورچه ها

نکات مهم خانه داری | مبارزه با مورچه ها

برای مبارزه با مورچه به طرق زیر عمل می کنیم: مورچه ها از بوی میخک خوششان نمی آید بنابراین می توانید چند دانه میخک در قفسه ها و شکاف ها قرار دهید که باعث فراری دادن مورچه ها می شود

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp