Tag - استفاده از مولتی متر

راهنمای تصویری تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی خودرو و آزمایش آن ها

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با نحوه ی تعویض سوئیچ چراغ های مدار روشنایی خودرو های سواری و آزمایش آن ها با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری رفع عیب مدار چراغ های خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با نحوه ی آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی چراغ های خودرو های سواری با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آشنایی با آفتامات چراغ های بزرگ و اتوماتیک راهنمای خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار با آفتامات مورد استفاده در چراغ های بزرگ خودرو های سواری و آزمایش اتوماتیک راهنما با هم همراه می شویم تا با نحوه عملکرد و ویژگی های آن ها در خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp