Tag - استفاده سم در زراعت

اصول و نکات ایمنی استفاده از سموم در کشاورزی

با استفاده از روش مبارزه شیمیایی هر چند نتیجه رضایت بخشی حاصل می گردد ولی به تدریج اثرات سوء آن بر روی جانوران خون گرم، ماهی ها و سایر اجزاء محیط زیست آشکار می گردد. علاوه بر این بروز پدیده مقاومت در حشرات و آفات به سموم، موجب افزایش [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp