Tag - ال جی جی 3

آموزش تصویری تعویض فلکس دکمه های پاور و صدای موبایل ال جی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض فلکس دکمه های پاور و صدای گوشی ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن آن آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض صفحه نمایش گوشی ال جی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض صفحه نمایش / LCD گوشی ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن صفحه نمایش گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض پوشش لنز دوربین پشت موبایل ال جی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض پوشش لنز دوربین پشت موبایل ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن پوشش لنز دوربین گوشی آشنا [...]

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض دوربین پشت گوشی ال جی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض دوربین پشت گوشی ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن دوربین پشت گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض خروجی صدای گوشی ال جی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض خروجی صدای گوشی ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن خروجی صدا گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض اسپیکر پشت گوشی ال جی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض اسپیکر پشت گوشی ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن اسپیکر گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض باتری گوشی ال جی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض باتری گوشی ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن باتری گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض قاب پشت گوشی LG G3

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض قاب پشت گوشی ال جی، جی ۳ ( LG G3 ) با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح تعویض و باز کردن قاب گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp