Tag - انواع برنج

معرفی برنج رقم شفق

شالیکارن عزیز، شما بهتر می دانید که انتخاب یک بذر مناسب که بتواند در شرایط آب و هوایی و نوع خاک و سایر شرایط مزرعه شما، رشد بسیار خوبی داشته باشد، چقدر در افزایش تولید، تاثیر دارد. پس بهتر است در مورد انتخاب بذر مناسب توجه بیشتری داشته باشید [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp