Tag - انواع سوپاپ

معرفی سوپاپ خودرو، انواع و کاربرد آن ها

برای ورود سوخت به سیلندر هنگام مکش و برای خروج دود از آن هنگام تخلیه، نیاز به سوپاپ داریم. سوپاپ قطعه ای قارچی شکل است که بیشتر شبیه گوشت کوب می باشد. سوپاپ گاز از سوپاپ دود دارای سطح بیشتری بوده و سیلندر بهتر پر می شود و راندمان [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp