Tag - انواع فیوز های اتومبیل

نقشه ی مدار الکتریکی و آشنایی با فیوز و جعبه فیوز خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار با جعبه فیوز و انواع فیوز های مورد استفاده در مدار الکتریکی خودرو های سواری با هم همراه می شویم تا با نمونه های مختلف و با نحوه عملکرد و ویژگی های آن ها در خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp