Tag - اهمیت آهن در گیاه

استفاده درست از کود های دارای آهن در مزارع و باغ ها

در کشاورزی پیشرفته امروزی، اهمیت و ارزش عناصر غذایی کم مصرف روز به روز بیشتر می شود. با برداشت محصولات کشاورزی مقدار زیادی از این عناصر، به وسیله گیاه از خاک خارج می شود. ضروری است کشاورزان با آگاهی از نیاز واقعی گیاهان و میزان عناصر موجود در خاک، [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp