Tag - اهمیت کاشت صنوبر

مقدمه ای بر صنوبرکاری و مشخصات گیاهشناسی آن

صنوبرها درختانی هستند که سریع رشد می کنند و دوره بهره برداری از چوب آن ها به خاطر رشد زیاد آنان، کوتاه است. این درختان تا ۵۰ متر مکعب در هکتار نیز می توانند چوب تولید کنند. ازدیاد و کاشت صنوبر با استفاده از قلمه به راحتی امکان دارد [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp