Tag - ایران

آیا ایرانی بودن نیمی از کاربران تلگرام صحت دارد؟

تعداد کاربران فعال تلگرام به‌سرعت در حال رشد است؛ شواهدی وجود دارد که این رشد در جامعه‌ی ایرانی با سرعت بیشتری صورت گرفته. بر اساس برخی آمارها، نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام، ایرانی هستند. اما این گزاره تا چه حد صحیح است؟

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام