Tag - بازرسی برق پراید

راهنمای تصویری بازرسی سیستم شارژ خودروی پراید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودروی پراید ، این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری بازرسی سیستم شارژ پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه بازدید، و روش های مختلف تست عملکرد شارژ و باتری آن آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp