Tag - باز کردن شاتون

راهنمای تصویری باز و بستن و تعمیر شاتون، گژن پین خودرو

از سری آموزش های بخش خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز و بستن و تعمیر شاتون، گژن پین خودرو ، با هم همراه می شویم تا با پیاده و سوار کردن، عیب یابی و تعمیر آن ها در خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp