Tag - باز کردن میل بادامک

راهنمای تصویری اصول پیاده و سوار کردن میل بادامک خودرو و تنظیم آن

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری اصول پیاده و سوار کردن میل بادامک خودرو و تنظیم آن با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض میل بادامک خودرو آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp