Tag - باز کردن چرخ گوشت

راهنمای تصویری باز کردن و تعمیر چرخ گوشت برقی با موتور افقی (قسمت اول)

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با روش باز کردن چرخ گوشت برقی با نصب موتور به حالت افقی به صورت تصویری با هم همراه می شویم.

مشاهده ادامه...

روش باز کردن چرخ گوشت برقی با نصب موتور به صورت عمودی (قسمت دوم)

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با روش باز کردن مجموعه ی موتور و جعبه دنده از بدنه ی چرخ گوشت با هم همراه می شویم تا با نحوه بازکردن و اجزای داخلی آن آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

روش باز کردن چرخ گوشت برقی با نصب موتور به صورت عمودی (قسمت اول)

از سری آموزش های بخش لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با روش بازکردن چرخ گوشت برقی با نصب موتور به صورت عمودی با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با ابزارآلات مورد نیاز، با نحوه باز کردن برخی قطعات آن در قسمت اول آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp