Tag - باز کردن

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار داغ با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر کتری آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار آب

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر کتری برقی با ترموستات بخار آب با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر کتری آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی

از سری آموزش های تعمیر و نگهداری لوازم خانگی این بار با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر توستر برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز و بسته کردن و تعمیر توستر آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp