Tag - باگاس تغذیه دام

روش استفاده از باگاس غنی شده با اوره در تغذیه گاومیش های شیرده

یکی از جنبه های با ارزش نشخوار کنندگان استفاده آن ها از مواد غذایی کم ارزش از قبیل پس مانده فرآورده های گیاهی و حیوانی است که غالبا دارای فیبر زیادی می باشند. باگاس که یکی از محصولات فرعی گیاه نیشکر است که از این گونه مواد کم ارزش [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp