Tag - بذر

آموزش نگهداری بذور غلات در انبار و مبارزه با آفات انباری

بذر نتیجه نهایی فعالیت های یک نسل گیاه از کاشت تا برداشت و آغازی برای نسل جدید گیاه است. مدیریت های زراعی در طول فصل رشد از کاشت تا برداشت، برای تولید بذر با کیفیت از نظر گیاهچه قوی و مقدار مناسب ذخیره ای بذر است. با وجود فعالیت [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp