Tag - بذر

آموزش نگهداری بذور غلات در انبار و مبارزه با آفات انباری

بذر نتیجه نهایی فعالیت های یک نسل گیاه از کاشت تا برداشت و آغازی برای نسل جدید گیاه است. مدیریت های زراعی در طول فصل رشد از کاشت تا برداشت، برای تولید بذر با کیفیت از نظر گیاهچه قوی و مقدار مناسب ذخیره ای بذر است. با وجود فعالیت [...]

مشاهده ادامه...

نحوه انتخاب و جوانه دار کردن بذر برنج

برنج یکی از غلات مهم جهان و غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان است. در ایران نیز غذای اصلی بیشتر مردم را برنج تشکیل می دهد بدین جهت یکی از گیاهان زراعی اساسی کشور به حساب آمده و بیشتر سطح زیر کشت سواحل جنوبی دریای خزر به [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp