Tag - برد اصلی کامپیوتر

آشنایی با برد اصلی کامپیوتر و انواع آن

برد اصلی رایانه زمینه ی اتصال و ارتباط همه ی اجزای یک رایانه را فراهم می کند. اتصالات درونی سیستم، ارتباطاتی است که بین واحد پردازش مرکزی، حافظه ی اصلی و واحدهای ورودی/ خروجی فراهم شده است. بیشتر این اتصالات درون برد اصلی قرار گرفته است.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp