Tag - بینجو بلوچی

معرفی ساز بینجو

بینجو در اصل یک ساز بلوچی نیست و حدود پنجاه سال پیش از پاکستان به بلوچستان ایران مهاجرت کرده است. این ساز از خانواده سازهای زهی مضرابی (زخمه ای) مقید است که با مضراب نواخته می شود و در رده بندی سازها در گروه زه صدا های مضرابی قرار [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp