Tag - ضدعفونی بذر برنج

نحوه انتخاب و جوانه دار کردن بذر برنج

برنج یکی از غلات مهم جهان و غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان است. در ایران نیز غذای اصلی بیشتر مردم را برنج تشکیل می دهد بدین جهت یکی از گیاهان زراعی اساسی کشور به حساب آمده و بیشتر سطح زیر کشت سواحل جنوبی دریای خزر به [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp