Tag - پایه گرانروی روغن

دانستنی های فنی روغن موتور خودرو

شاید به دفعات شنیده و یا خوانده باشید که روغن موتور را در ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر و یا بیشتر، باید تعویض نمود. دلیل ذکر این اعداد برای کارکرد روغن چیست و چرا برای روغن های مختلف متفاوت است. مجموعه مطالبی که در خصوص روغن موتور ارایه خواهد شد، [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp