Tag - پراید

راهنمای تصویری باز کردن، بستن و تعمیر آلترناتور پراید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودروی پراید ، این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری باز کردن، بستن و تعمیر آلترناتور پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه پیاده و سوار کردن و همچنین عیب یابی و رفع عیب آلترناتور آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری بازرسی سیستم شارژ خودروی پراید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودروی پراید، این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری بازرسی سیستم شارژ پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه بازدید، و روش های مختلف تست عملکرد شارژ و باتری آن آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

راهنمای بازدید و شارژ باطری پراید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودروی پراید ، این بار مرحله به مرحله با راهنمای بازدید و شارژ باطری پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه بازدید، انواع شارژ و سیستم شارژ دینام پراید آشنا شویم. سطح این آموزش پیشرفته است و برای متخصصین [...]

مشاهده ادامه...

راهنمای عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریکی پراید

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودروی پراید ، این بار مرحله به مرحله با راهنمای عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریکی پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه تشخیص عیب و راه های رفع آن ها آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض کویل کاربراتوری پراید

از سری آموزش های تعمیر و نگهداری وسائل نقلیه، این بار با آموزش تصویری تعویض کویل کاربراتوری پراید با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز و بسته کردن کویل پراید آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری پیاده و سوار کردن پمپ بنزین و کاربراتور پراید کاربراتوری

از سری آموزش های تعمیر و نگهداری وسائل نقلیه، این بار با آموزش تصویری پیاده و سوار کردن پمپ بنزین و کاربراتور پراید کاربراتوری با هم همراه می شوی (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp