Tag - پلوپز

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلو پز – آرام پز برقی

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلو پز – آرام پز برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر پلو پز – آرام پز آشنا شویم. [...]

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری باز کردن و تعمیر پلوپز برقی با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن اجزا و تعمیر پلو پز آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آشنایی با اجزا و مدار الکتریکی پلوپز و آرام پز برقی

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با مطلب آشنایی با اجزا و مدار الکتریکی پلوپز، آرام پز برقی با هم همراه می شویم تا با ساختمان و مدار الکتریکی پلوپز و آرام پز آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

معرفی انواع پلوپز و آرام پز برقی و کاربرد آن ها

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری لوازم خانگی، این بار مرحله به مرحله با معرفی انواع پلوپز و آرام پز برقی و کاربرد آن ها با هم همراه می شویم تا با تقسیم بندی و کاربرد آن ها آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp