Tag - پیراهن

راهنمای دوخت انواع مچ و سجاف چاک آستین لباس

دوخت انواع سجاف ها جهت چاک آستین قبل از آن که آستین به لباس متصل شود باید سجاف و مچ آن دوخته شود. سجاف روی آستین و در قسمت پشت دست به فاصله ی کمی از درز زیر آستین در محل چاک آن قرار دارد. بهتر است قبل از دوختن [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp