Tag - LPG

معرفی سوخت CNG

گازسوز کردن موتورهای درون سوز از همان بدو اختراع این موتورها مدنظر مخترعان آن ها بوده است، به طوری که هم دیزل و هم اتو از سوخت گازی به عنوان سوخت اصلی موتورهای خود نیز استفاده نموده اند. امروزه مسئله گازسوز کردن موتورهای احتراق داخلی، با روند فزاینده ای [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp