Tag - nexus 5

راهنمای تصویری تعویض قاب پشتی موبایل نکسوس Nexus 5

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض قاب پشتی موبایل نکسوس Nexus 5 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض قاب پشتی گوشی نکسوس ۵ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض قاب میانی موبایل نکسوس Nexus 5

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض قاب میانی موبایل نکسوس Nexus 5 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض قاب میانی گوشی نکسوس ۵ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض سیم کارت موبایل نکسوس Nexus 5

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض سیم کارت موبایل نکسوس Nexus 5 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض سیم کارت گوشی نکسوس ۵ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp