Tag - Nexus 6

آموزش تصویری تعویض مادربورد موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض مادربورد موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض Motherboard گوشی نکسوس ۶ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض سیم کارت موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض سیم کارت موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض سیم کارت گوشی نکسوس ۶ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض جک هدفون / هندزفری موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض جک هدفون / هندزفری موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض جک هدفون / هندزفری گوشی نکسوس ۶ آشنا شویم. [...]

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض دوربین پشت موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض دوربین پشت موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض دوربین عقب گوشی نکسوس ۶ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض دوربین جلو موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض دوربین جلو موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض دوربین جلوی گوشی نکسوس ۶ آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض صفحه نمایش موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض صفحه نمایش موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض صفحه نمایش گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض قاب پشت موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض قاب پشت موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض قاب پشتی گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری تعویض باتری موبایل نکسوس Motorola Nexus 6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری تعویض باتری موبایل نکسوس Motorola Nexus 6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض باتری گوشی آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp