Tag - Samsung

آموزش تعمیر موبایل سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy S6 | تعویض دکمه های صدا

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض دکمه های صدای موبایل سامسونگ گلکسی samsung galaxy s6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض دکمه های صدا این گوشی موبایل آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض ویبراتور موبایل گلکسی Samsung Galaxy S6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض ویبراتور موبایل samsung galaxy s6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض ویبراتور این گوشی موبایل آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر موبایل گلکسی samsung galaxy s6 | تعویض ماردبورد

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض بلندگوی مادربورد موبایل Samsung Galaxy S6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض مادربورد این گوشی موبایل آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر موبایل گلکسی Samsung Galaxy S6 | تعویض قاب میانی

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض قاب میانی موبایل گلکسی samsung galaxy s6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض قاب میانی این گوشی موبایل آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعمیر موبایل گلکسی samsung galaxy s6 | تعویض دکمه Home

از سری آموزش های تعمیر موبایل سامسونگ گلکسی S6 این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض دکمه Home موبایل samsung galaxy s6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض دکمه Home این گوشی موبایل آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض برد کمکی موبایل گلکسی Samsung Galaxy S6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض برد کمکی (Daughter bord) موبایل samsung galaxy s6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض برد کمکی این گوشی موبایل آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش موبایل گلکسی Samsung Galaxy S6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض صفحه نمایش موبایل samsung galaxy s6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض صفحه نمایش این گوشی موبایل آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای تصویری تعویض سیم کارت موبایل Samsung Galaxy S6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری تعویض سیم کارت موبایل samsung galaxy S6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح باز کردن و تعویض سیم کارت این گوشی موبایل آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

راهنمای انواع روش های شارژ موبایل سامسونگ Samsung Galaxy S6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل، این بار مرحله به مرحله با راهنمای انواع روش های شارژ موبایل سامسونگ Samsung Galaxy S6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح شارژ کردن گوشی و نکاتی مفید در این زمینه آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

آموزش تصویری نصب سیم کارت موبایل سامسونگ Samsung Galaxy S6

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری موبایل، این بار مرحله به مرحله با آموزش تصویری نصب سیم کارت موبایل سامسونگ Samsung Galaxy S6 با هم همراه می شویم تا با نحوه صحیح نصب و تعویض سیم کارت گوشی آشنا شویم. (بیشتر…)

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp